५ शटर भएको घर बिक्रीमा

desc
Impression: 686378
Clicks: 1074
Property Code: H 3
Area : 6 Dhur
Location : बिर्तामोड
Road: -
Price: 12,500,000
Bedroom: -
Bathroom: -

स्थान : बिर्तामोड, पश्चिम Bus Stand. होटेल बिनायक संगै जोडिएको, उत्तरको घर ।
जग्गा : ६ धुर
घर: ३ तल्ला

Price : Rs. 12,500,000 (Negotiable)
सम्पर्क: ९८४२६२३८०८, ९८४२६२३८००, ९८१६०२०१०९, ९८५१२२६०७३ ।


Need to list your house land apartment in this website ? Call us at 9849143786 or 4248763
Other Images
You may also like

House Sale Bhaktapur
Area: 3.2 aana
Location: Bhaktapur
Price: 135
More Details
Balkot Chowk Bhaktpur
Area: 3 ana
Location: Balkot
Price: 1 karod 50 lakh
More Details
House Sale Jhapa
Area: 6.5 dhur
Location: jhapa
Price: 78,75,000
More Details
House Sale Thimi
Area: 3.2 aana
Location: Bhaktapur
Price: 125
More Details


www.realestatenepalads.com एउटा बिज्ञापन माध्यम मात्र हो । कारोबार गर्दा आँफै बुझेर मात्र गर्नु होला अन्यथा हामी जवाफदेही हुने छैनउ ।

Land Sale Dharmasthali
Area: 4-6 aana
Location: Dharmasthali
Price: 12 lakhs
More Details
Land Sale Ichangu
Area: 12 aana
Location: ichangu
Price: 16 lakhs
More Details
Land Sale Badegau
Area: 4.2 aana
Location: Lalitpur
Price: 8.5 lakhs
More Details
Land Sale Kapan
Area: 4.5 aana
Location: Kapan
Price: 12 lakhs
More Details