५ शटर भएको घर बिक्रीमा

desc
Impression: 684175
Clicks: 843
Property Code: H 3
Area : 6 Dhur
Location : बिर्तामोड
Road: -
Price: 12,500,000
Bedroom: -
Bathroom: -

स्थान : बिर्तामोड, पश्चिम Bus Stand. होटेल बिनायक संगै जोडिएको, उत्तरको घर ।
जग्गा : ६ धुर
घर: ३ तल्ला

Price : Rs. 12,500,000 (Negotiable)
सम्पर्क: ९८४२६२३८०८, ९८४२६२३८००, ९८१६०२०१०९, ९८५१२२६०७३ ।


Need to list your house land apartment in this website ? Call us at 9849143786 or 4248763
Other Images
You may also like

५ शटर भएको घर बिक्रीमा
Area: 6 dhur
Location: बिर्तामोड
Price: 12,500,000
More Details
House Sale Thimi
Area: 3.2 aana
Location: Bhaktapur
Price: 125
More Details
House Sale Kavresthali
Area: -
Location: kavresthali
Price: 58 lakhs
More Details
House Sale Bhaktapur
Area: 3.2 aana
Location: Bhaktapur
Price: 135
More Details


www.realestatenepalads.com एउटा बिज्ञापन माध्यम मात्र हो । कारोबार गर्दा आँफै बुझेर मात्र गर्नु होला अन्यथा हामी जवाफदेही हुने छैनउ ।

Land Sale Chitwan
Area: 25 kattha
Location: raptinagarpalika
Price: 20 lakhs
More Details
Land Sale Kapan
Area: 4.5 aana
Location: Kapan
Price: 12 lakhs
More Details
Land Sale Jhaukhel
Area: 32 aana
Location: Bhaktapur
Price: 625
More Details
Land Sale Nayapati (SOLD)
Area: plotting
Location: Nayapati, ktm
Price: 8.75 lakhs per aana
More Details