५ शटर भएको घर बिक्रीमा

desc
Impression: 212655
Clicks: 603
Property Code: H 3
Area : 6 Dhur
Location : बिर्तामोड
Road: -
Price: 12,500,000
Bedroom: -
Bathroom: -

स्थान : बिर्तामोड, पश्चिम Bus Stand. होटेल बिनायक संगै जोडिएको, उत्तरको घर ।
जग्गा : ६ धुर
घर: ३ तल्ला

Price : Rs. 12,500,000 (Negotiable)
सम्पर्क: ९८४२६२३८०८, ९८४२६२३८००, ९८१६०२०१०९, ९८५१२२६०७३ ।


Need to list your property in this website ? Call us at 9849987812 or 4248763
Other Images
You may also like

House Sale In Kapan
Area: 2 aana
Location: kapan
Price: 1 crore 10 lakhs
More Details
House Sale Kamalbinayak
Area: 3.2 aana
Location: Bhaktapur
Price: 80 lakhs
More Details
House Sale Jhapa
Area: 6.5 dhur
Location: jhapa
Price: 78,75,000
More Details
House Sale Jadibuti
Area: 3 aana
Location: narefaat Jadibuti
Price: 1 crore 60 lakhs
More Details


www.realestatenepalads.com एउटा बिज्ञापन माध्यम मात्र हो । कारोबार गर्दा आँफै बुझेर मात्र गर्नु होला अन्यथा हामी जवाफदेही हुने छैनउ ।

Land Sale Lapsifedi 7
Area: 8.5 ropani
Location: Kathmandu
Price: 32 lakhs
More Details
Land Sale Chhaling
Area: -
Location: Bhaktapur
Price: 550
More Details
Land Sale Kapan
Area: 4.5 aana
Location: Kapan
Price: 12 lakhs
More Details
Land Sale Katunje
Area: -
Location: Bhaktapur
Price: 1675
More Details