५ शटर भएको घर बिक्रीमा

desc
Impression: 682974
Clicks: 731
Property Code: H 3
Area : 6 Dhur
Location : बिर्तामोड
Road: -
Price: 12,500,000
Bedroom: -
Bathroom: -

स्थान : बिर्तामोड, पश्चिम Bus Stand. होटेल बिनायक संगै जोडिएको, उत्तरको घर ।
जग्गा : ६ धुर
घर: ३ तल्ला

Price : Rs. 12,500,000 (Negotiable)
सम्पर्क: ९८४२६२३८०८, ९८४२६२३८००, ९८१६०२०१०९, ९८५१२२६०७३ ।


Need to list your property in this website ? Call us at 9849987812 or 4248763
Other Images
You may also like

Balkot Chowk Bhaktpur
Area: 3 ana
Location: Balkot
Price: 1 karod 50 lakh
More Details
House Sale Jhapa
Area: 6.5 dhur
Location: jhapa
Price: 78,75,000
More Details
House Sale In Kapan
Area: 2 aana
Location: kapan
Price: 1 crore 10 lakhs
More Details
House Sale Jadibuti
Area: 3 aana
Location: narefaat Jadibuti
Price: 1 crore 60 lakhs
More Details


www.realestatenepalads.com एउटा बिज्ञापन माध्यम मात्र हो । कारोबार गर्दा आँफै बुझेर मात्र गर्नु होला अन्यथा हामी जवाफदेही हुने छैनउ ।

Land Sale Kavresthali
Area: 4 aana
Location: kavresthali
Price: 14.50 lakhs
More Details
Land Sale Lapsifedi
Area: 5 ropani 13 anna
Location: Kathmandu
Price: 40 lakhs
More Details
Land Tarkeshor (SOLD)
Area: 9.2 aana
Location: Kathmandu
Price: 8 lakhs
More Details
Land Sale Sanepa
Area: 12 aana
Location: sanepa
Price: 40 lakhs
More Details