You may also like

Balkot Chowk Bhaktpur
Area: 3 ana
Location: Balkot
Price: 1 karod 50 lakh
More Details
House Sale Jadibuti
Area: 3 aana
Location: narefaat Jadibuti
Price: 1 crore 60 lakhs
More Details
House Sale Jhapa
Area: 6.5 dhur
Location: jhapa
Price: 78,75,000
More Details
House Sale Kamalbinayak
Area: 3.2 aana
Location: Bhaktapur
Price: 80 lakhs
More Details


www.realestatenepalads.com एउटा बिज्ञापन माध्यम मात्र हो । कारोबार गर्दा आँफै बुझेर मात्र गर्नु होला अन्यथा हामी जवाफदेही हुने छैनउ ।