Land Sale Bhaktapur

Land Sale Bhaktapur

Impression: 40776
Clicks: 791
Property Code: L 22
Area : 4 Aana
Location : Bhaktapur
Road: 13 Foot
Price: 1750

Land sale Bhaktapur  - Bhaktapur radhe radhe, 4 aana, 13 foot road, Price - 1750,

Contact Amrit Bhandari 9843699727


Need to list your house land apartment in this website ? Call us at 9849143786 or 4248763
Other Images
You may also like

Land Sale Sanepa
Area: 12 aana
Location: sanepa
Price: 40 lakhs
More Details
Land Sale Ichangu
Area: 12 aana
Location: ichangu
Price: 16 lakhs
More Details
Land Sale Lapsifedi
Area: 5 ropani 13 anna
Location: Kathmandu
Price: 40 lakhs
More Details
Land Sale Kathmandu
Area: 10 aana
Location: kavresthali
Price: 4 lakhs
More Details
www.realestatenepalads.com एउटा बिज्ञापन माध्यम मात्र हो । कारोबार गर्दा आँफै बुझेर मात्र गर्नु होला अन्यथा हामी जवाफदेही हुने छैनउ ।

५ शटर भएको घर बिक्रीमा
Area: 6 dhur
Location: बिर्तामोड
Price: 12,500,000
More Details
House Sale Kamalbinayak
Area: 3.2 aana
Location: Bhaktapur
Price: 80 lakhs
More Details
House Sale Jadibuti
Area: 3 aana
Location: narefaat Jadibuti
Price: 1 crore 60 lakhs
More Details
House Sale Thimi
Area: 3.2 aana
Location: Bhaktapur
Price: 125
More Details