Land Sale Jhaukhel

Land Sale Jhaukhel

Impression: 38701
Clicks: 601
Property Code: L 29
Area : 3.2 Aana
Location : Bhaktapur
Road: -
Price: 675

Land sale in Jhaukhel - Land sale in Jhaukhel, Bhaktapur planning, 3 aana 2 daam, Price -  675 per aana

Contact Amrit Bhandari 9843699727


Need to list your property in this website ? Call us at 9849987812 or 4248763
Other Images
You may also like

Land Sale Chhaling
Area: -
Location: Bhaktapur
Price: 550
More Details
Land Tarkeshor (SOLD)
Area: 9.2 aana
Location: Kathmandu
Price: 8 lakhs
More Details
Land Tokha (SOLD OUT)
Area: 4 aana 1
Location: Tokha
Price: 12 lakhs
More Details
Land Sale Bhaktapur
Area: -
Location: Bhaktapur
Price: 850
More Details
www.realestatenepalads.com एउटा बिज्ञापन माध्यम मात्र हो । कारोबार गर्दा आँफै बुझेर मात्र गर्नु होला अन्यथा हामी जवाफदेही हुने छैनउ ।

House Sale Jhapa
Area: 6.5 dhur
Location: jhapa
Price: 78,75,000
More Details
House Sale Kamalbinayak
Area: 3.2 aana
Location: Bhaktapur
Price: 80 lakhs
More Details
House Sale Jadibuti
Area: 3 aana
Location: narefaat Jadibuti
Price: 1 crore 60 lakhs
More Details
५ शटर भएको घर बिक्रीमा
Area: 6 dhur
Location: बिर्तामोड
Price: 12,500,000
More Details