Land Sale Jhaukhel

Land Sale Jhaukhel

Impression: 40324
Clicks: 681
Property Code: L 29
Area : 3.2 Aana
Location : Bhaktapur
Road: -
Price: 675

Land sale in Jhaukhel - Land sale in Jhaukhel, Bhaktapur planning, 3 aana 2 daam, Price -  675 per aana

Contact Amrit Bhandari 9843699727


Need to list your house land apartment in this website ? Call us at 9849143786 or 4248763
Other Images
You may also like

Land Sale Dharmasthali
Area: 4-6 aana
Location: Dharmasthali
Price: 12 lakhs
More Details
Land Sale Chhaling
Area: -
Location: Bhaktapur
Price: 550
More Details
Land Sale Bhaktapur
Area: 9 aana
Location: Bhaktapur
Price: 850
More Details
Land Sale Ichangu
Area: 12 aana
Location: ichangu
Price: 16 lakhs
More Details
www.realestatenepalads.com एउटा बिज्ञापन माध्यम मात्र हो । कारोबार गर्दा आँफै बुझेर मात्र गर्नु होला अन्यथा हामी जवाफदेही हुने छैनउ ।

५ शटर भएको घर बिक्रीमा
Area: 6 dhur
Location: बिर्तामोड
Price: 12,500,000
More Details
House Sale Kavresthali
Area: -
Location: kavresthali
Price: 58 lakhs
More Details
House Sale Thimi
Area: 3.2 aana
Location: Bhaktapur
Price: 125
More Details
House Sale Bhaktapur
Area: 3.2 aana
Location: Bhaktapur
Price: 135
More Details