Land Sale Badegau

Land Sale Badegau

Impression: 42919
Clicks: 985
Property Code: L 33
Area : 4.2 Aana
Location : Lalitpur
Road: 20 Feet
Price: 8.5 lakhs

बाडे गाँउ २० फिटको बाटोमा पानीको सुबिधा भएको अती रमणिय ठाऊमा ४ आना २ पैसा जग्गा लिन चाहानु हुनेले सम्पकं गर्नु होला.आनाको ८ लाख ५० हजार contact Ambika Pradhan फोन ९८६००३०८७


Need online listing in this website ? Listing fees Rs. 1000 only (one thousand rupees)
Other Images
You may also like

Land Sale Kathmandu
Area: 10 aana
Location: kavresthali
Price: 4 lakhs
More Details
Kathmandu Land For Sale
Area: 21 aana
Location: Godawari
Price: 24 lakhs
More Details
Land Sale Kavresthali
Area: 9.2 aana
Location: Kathmandu
Price: 13.50 lakhs
More Details
www.realestatenepalads.com एउटा बिज्ञापन माध्यम मात्र हो । कारोबार गर्दा आँफै बुझेर मात्र गर्नु होला अन्यथा हामी जवाफदेही हुने छैनउ ।

Land Sale Kavresthali
Area: 9.2 aana
Location: Kathmandu
Price: 13.50 lakhs
More Details
Kathmandu Land For Sale
Area: 21 aana
Location: Godawari
Price: 24 lakhs
More Details
Land Sale Jhaukhel
Area: 3.2 aana
Location: Bhaktapur
Price: 675
More Details
Land Sale Bhaktapur
Area: 5.5 aana
Location: Bhaktapur
Price: 2650
More Details