Kathmandu Land For Sale

Kathmandu Land For Sale

Impression: 12101
Clicks: 1498
Property Code: L 51
Area : 21 Aana
Location : Godawari
Road: 22 Meter
Price: 24 lakhs

Godawari Kathmandu land for sale गोदावरी पार्क जाने २२ मिटर मेनरोड दुबै तर्फ बाटो भ्यु भृकुटी होटल नपुग्दै २१ आना जग्गा बिक्रीमा
24 Lakh per anna
22 metre
Contact: 9849090257


Need online listing in this website ? Listing fees Rs. 1000 only (one thousand rupees)
Other Images
You may also like

Land Sale Kathmandu
Area: 10 aana
Location: kavresthali
Price: 4 lakhs
More Details
Kathmandu Land For Sale
Area: 21 aana
Location: Godawari
Price: 24 lakhs
More Details
Land Sale Kavresthali
Area: 9.2 aana
Location: Kathmandu
Price: 13.50 lakhs
More Details
www.realestatenepalads.com एउटा बिज्ञापन माध्यम मात्र हो । कारोबार गर्दा आँफै बुझेर मात्र गर्नु होला अन्यथा हामी जवाफदेही हुने छैनउ ।

Land Sale Lapsifedi
Area: 5 ropani 13 anna
Location: Kathmandu
Price: 40 lakhs
More Details
Land Tarkeshor (SOLD)
Area: 9.2 aana
Location: Kathmandu
Price: 8 lakhs
More Details
Land Sale Dhapasi
Area: 5 ana
Location: Dhapasi
Price: 21 lakhs
More Details
Land Sale Chhaling
Area: -
Location: Bhaktapur
Price: 550
More Details